Retina nədir?

Retina göz almasının  arxa  divarını bir  divar  kağızı kimi  örtən  və görmə  hüceyrələrindən  əmələ  gələn  ağ təbəqəsidir.

Ekzimer Lazer

Miyopiya, Hipermetropiya və  astiqmatizmin  müalicəsində  istifadə olunan və bütün  dünyada refraktiv  cərrahiyyədə tətbiq  olunan  ən  geniş  yayılmış  üsul-LAZER üsuludur.

Göz xəstəlikləri

Allergiya  cəmiyyətdə  çox  sıx  görünən  bir  xəstəlikdir  və  insanların  təxmini  15%-də  allergiyanın  bir  və ya  bir  neçə  növü  görülür.

Qlaukoma kimlərdə ola bilər?

Bu  xüsusiyyətlərə  sahib  olan  insanların,  görmə  sinirindəki  zərərin  erkən  təsbiti  üçün  mütamadi  göz  müayinəsi  olmaları  vacibdir.