Çəpgözlük  müalicəsində erkən  diaqnoz  çox önəmlidir. İlk göz  müayinəsi üçün  gec  qalındığında  uşaqların  gözlərində  estetik problemlə  yanaşı  ömür  boyu  davam  edən  görmə  azlığı problemləri də meydana  çıxır. Davamlı  həmişə  eyni  gözün sürüşməsi  o  gözdə  görmənin  az  olduğunun  əlamətidir.  Körpəlik və  uşaqlıq  dönəmində  olan sürüşmələrin bir  qismi  yalançı  sürüşmələrdir. Yalançı  sürüşmə  göz  qapaqlarının  və  burun  kökünün genişliyi ilə ortaya  çıxan yanıldıcı  bir  formadır. Bu  səbəbə  görə  də  doğuşdan  həmən sonra  və  uşaqlıq  zamanı  uşaqların  göz  şikayəti  olmasa  belə  mütləq  göz  həkimi  tərəfindən  müayinə  olması  vacibdir.

Çəpgözlüyün  növləri:

Çəpliklər  gözlərin  sürüşdüyü   istiqamətə  görə  adlandırılır.

 • İçə  çəplik (Ezotropya)
 • Xaricə çəplik (Ekzotropya)
 • Yuxarıya  çəplik (Hipertropya)
 • Aşağıya  çəplik (Hipotropya)

Çəpgözlük  əməliyyatı nə zaman ola bilər?

 • Gözdə  paralleliyin  itməsi
 • Yaşarma
 • Baş  ağrısı
 • İki görmə
 • Üç  ölçülü görüntünün  itməsi
 • Bulanıq  görmə
 • Baş və ya üzün bir yana dönük  olması

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *