Ekzimer Lazer

Miyopiya, Hipermetropiya və  astiqmatizmin  müalicəsində  istifadə olunan və bütün  dünyada refraktiv  cərrahiyyədə tətbiq  olunan  ən  geniş  yayılmış  üsul-LAZER üsuludur.