Qlaukoma kimlərdə ola bilər?

Bu  xüsusiyyətlərə  sahib  olan  insanların,  görmə  sinirindəki  zərərin  erkən  təsbiti  üçün  mütamadi  göz  müayinəsi  olmaları  vacibdir.