Retina nədir?

Retina göz almasının  arxa  divarını bir  divar  kağızı kimi  örtən  və görmə  hüceyrələrindən  əmələ  gələn  ağ təbəqəsidir.