Gözlərimiz 5 duyğu orqanımız arasında bizə dünyanın bütün gözəlliklərini göstərən, həyata bağlayan, öyrənmə və qavrama qabiliyyətimizi hərəkətə keçirən ilk və ən önəmli orqanımızdır.  Gözlərimizi müntəzəm olaraq müayinə etdirmək sağlıqlı və xöşbəxt bir həyat sürməmiz üçün son dərəcə önəmlidir. Göz ilə əlaqəli hər hansı bir problem olmasa belə ildə bir dəfə göz müayinəsi olmaq  lazımdır. Uşaqlar isə 6 ayda bir bəzi problemlərlə əlaqədar olaraq daha tez-tez müayinədə olmalıdırlar.

Göz müayinəsinin mərhələləri

Görmə itiliyi testi

İncəllikləri  görəbilmə qabiliyyətimiz, getdikcə  kiçilən rəqəmlərdən ibarət olan testlərlə ölçülür.

Eynək müayinəsi

Gözümüzdə əmələ gələn qırma qüsuru ilə əlaqədar təmiz görməmə vəziyyətində eynəyə ehtiyac əmələ gəlir.

Göz qapaqlarının müayinəsi

Göz qapaqları, gözyaşı vəzləri, göz yaşı kanalı və göz ətrafındakı sahələrin vəziyyəti incələnir.

Göz əzələlərinin müayinəsi

Gözün daxilii əzələləri gözbəbəyinin hərəkətini kontrol edər. Gözün xarici əzələləri də gözlərin paralel durması işini görər. Çəpgözlük və iki görmə müayinələrində göz əzələlərinin vəziyyəti  bilinir.

Göz təzyiqinin ölçülməsi

Avtomatik və manual üsullarla gözün daxili təzyiqi  müəyyənləşdirilir. Qlaukoma xəstəliyinin  erkən qoyulmuş diaqnozu  bu ölçümlərdən çox asılıdır.

Biomikroskopik müayinə

Xüsusi cihaz vasitəsilə kornea(buynuz qişa), iris, billur və retina təbəqəsi dəqiqliklə incələnir.

Göz dibi müayinəsi

Bu müayinə ilə retina dekolmanı, qlaukom, hipertəzyiq, beyin şişləri və vücudda müxtəlif xəstəliklərə aid əlamətlər müəyyən oluna bilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *